Νομοί & Κανονισμοί

Σημαντικές πληροφορίες λειτουργίας Μετιττερανια Κωρτ .

  • Η πολυκατοικία Μετιττερανια είναι εγγεγραμμένη στο κτηματολόγιο ως οικιστική μονάδα.
  • Ο ιδιοκτήτης κάθε μονάδας είναι δεσμευμένος με την αρχική συμφωνία του οικήματος Μετιττερανια καθώς και με τους εγκεκριμένους  νομούς και κανονισμούς .
  • Χρήση μονάδων θα πρέπει να συνάδει με αρχική συμφωνία και νομό 1996 περί ακίνητης ιδιοκτησίας.
  • Επεμβάσεις αλλοιώσεις εξωτερικού και κοινοχρήστων  χώρων  κτηρίου απαγορεύονται.
  • Ενημέρωση Διαχωριστικής Επιτροπής για τυχόν αλλαγής χρηστών η ιδιοκτητών μονάδων.
  • Σεβασμός των σύνοικων είναι απαραίτητος.
  • Τυχών παραβιάσεις είτε νομών είτε κανονισμών   θα παραπέμπονται στην δικαιοσύνη.

Διαχειριστική Επιτροπή

Πολυκατοικίας Μετιτερανιαν

28ης Οκτωβρίου 367

3107 Λεμεσός.

Downloads

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΟΙΣΜΟΙ

ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Μετιτερανια Κωρτ στη 28ης Οκτώβριου 367 Λεμεσός 3107

 

Αγαπητέ ιδιοκτήτη:

 

Οι συνημμένοι κανόνες και οι κανονισμοί εκπονήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή για να παρέχουν σε όλους τους ιδιοκτήτες ένα σύνολο διαδικασιών , πολιτικών και κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για μια άνετη και εγκάρδια διαβίωσης στο περιβάλλον του κτηρίου μας. Αν όλοι μας συνεργαστούμε για την τήρηση τους, τότε θα υπάρξει αρμονική συμβίωση και ομαλότητα.

Αυτοί οι κανόνες και κανονισμοί είναι ένα δεσμευτικό μέρος της ιδιοκτησία η της μίσθωσης σας.

Η παραβίαση των κανόνων μπορεί να θεωρηθεί ως αποτυχία εκπλήρωσης της υποχρέωσης ιδιοκτησίας η μίσθωσης σας, και ως εκ τούτου, την πιθανή αφαίρεση άδειας χρήσης χώρου στάθμευσης, την επιβολή χρηματικής ποινής η και την νομική σας δίωξη που απορρέει από τον αρμόδιο νόμο ( Ο περί Ακινάτης ιδιοκτησίας (Διακοτοχή, Εγγραφή και εκτίμηση) (Τροποποιητικός ) Νόμος του 1993).

 

Χώρος Στάθμευσης

1. Δικαίωμα αδείας χρήσης χώρου στάθμευσης θα έχουν οι ιδιόκτητες διαμερισμάτων μέγιστο αριθμό δυο, δικαίωμα αδείας χρήσης χώρου στάθμευσης για ιδιόκτητες καταστημάτων μια έκαστον. Σε περίπτωση μίσθωση διαμερίσματος η καταστήματος ο ιδιόκτητης μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα του προσωρινά και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί . Ο ιδιόκτητης μπορεί να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης όταν αυτός το επιθυμεί . Οι άδειες θα δίδονται με βάση αρ εγγραφής του οχήματος του . Σε περίπτωση απόκτησης νέου οχήματος θα πρέπει να ενημερώνεται η επιτροπή για τις αναγκαίες αλλαγές. Οι άδειες χρήσης δεν είναι μεταβιβάσιμες.

2. Κάθε ιδιόκτητης ή μισθωτής δεν δικαιούται να σταθμεύει οχήματα περάν του αριθμού αδειών χρήσης που του εκχωρούνται.

3. Αδεία χρήσης θα χορηγείται μονό με την παρουσίαση τίτλου ιδιοκτησίας και διεύθυνση ιδιοκτήτη και εκμίσθωση , καθώς επίσης την υπογραφή των απαραιτήτων εγγράφων και την εξόφληση των υποχρεώσεων του εν λόγο υποστατικού, νοούμενου ότι το όχημα έχει όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά της κυπριακής δημοκρατίας .

4. Οχήματα που θα βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης περάν των 48 ωρών και χωρίς την απαραίτητη αδεία θα ρυμουλκούνται με έξοδα του παραβάτη/ιδιοκτήτη.

5. Επισκευές οχημάτων δεν επιτρέπονται (συμπεριλαμβανομένων πλύσιμο των αυτοκινήτων και την αλλαγή λαδιού, πετρελαίου κτλ.).

6. Απαγορεύεται η στάθμευση ή στάση οχημάτων στους διάδρομους διόδου του χώρου στάθμευσης καθώς επίσης και στους χώρους μπροστά από τις είσοδους ή σε προκαθορισμένους χώρους για την απρόσκοπτη πρόσβαση τυχών ασθενοφόρων ,πυροσβεστικών οχημάτων κ.τ.λ. . Επίσης απαγορεύεται η διπλή στάθμευση . Κάθε όχημα θα πρέπει να καταλαμβάνει μονό ένα χώρο στάθμευσης.

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Όλα πόρτες εισόδου, χώρου στάθμευσης pass-through και πίσω πόρτες, πρέπει να είναι κλειδωμένες μετά την είσοδο ή την έξοδο σας από το κτίριο. Δεν πρέπει να αφήνονται ανοιχτές πόρτες σε στηρίγματα ,για τυχών τεχνικούς ή προμηθευτές . Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τέτοιες περιπτώσεις είτε είναι παρόντες είτε όχι. Ειδοποίησε τον υπεύθυνο του μπλοκ αν οι κλειδαριές δεν λειτουργούν σωστά.

2. Δεν επιτρέπεται η είσοδο σε κανένα εντός του κτιρίου, εκτός από τους επισκέπτες ή τεχνικούς που αναμένονται για τις υπηρεσίες τους . Μην αφήνετε κανένα ξένο να σας ακολουθεί από την πόρτα εισόδου. Μην αποδέχεστε απροσδόκητες παραδόσεις από delivery. Πηγαίνετε κάτω στην είσοδο για τις παραλαβές . Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την ανάκτηση τυχόν κλειδιών σε περίπτωση που έχουν δοθεί σε μη κατοίκους επί προσωρινής βάση. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των κλειδιών, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την Διαχειριστική Επιτροπή.

3. Ειδοποίησε την Διαχειριστική επιτροπή όταν θα απουσιάζετε από το κτίριο για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Προτείνεται στους ιδιοκτήτες να αφήνουν αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούν να εντοπισθούν σε έκτακτη ανάγκη.

4. Για την ασφάλεια στον χώρο στάθμευσης σιγουρευτείτε ότι κανένας άγνωστος δεν εισέρχεται κατά την είσοδο σας η έξοδο σας από τον χώρο στάθμευσης .

 

ΣΚΥΒΑΛΛΑ

Τα σκύβαλα τοποθετούνται στα καθορισμένα σκυβαλοδοχεία που παραχωρηθήκαν από την αρμόδια δημοτική αρχή . Αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται έξω από σκυβαλοδοχεία στον χώρο στάθμευσης .Στην περίπτωση αύτη θα πρέπει να ειδοποιείται η αρμοδία Δημοτική Αρχή για την απομάκρυνση τους. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αφήνουν σκουπίδια στους κοινόχρηστους χώρους η τον χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος. Ποδήλατα, καροτσάκια, κλπ., δεν μπορεί να αφήνονται στους διαδρόμους ή αλυσοδεμένα κλπ. Τέτοια αντικείμενα μπορεί θεωρηθούν εγκαταλειμμένα και να απομακρύνονται από την επιτροπή. Παραβάτες θα επιβαρύνονται για τυχόν έξοδα καθαριότητας που θα προκύπτουν από την παράβαση τους .Απαγορεύεται η ρίψη τροφών για ζώα ή πτηνά στους κοινοχρήστους χώρους .

 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ –Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιά, ή ασθενοφόρο 112 ή 25805444 .

1. Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων και δύσοσμων υλικών . Απαγορεύεται να φέρνονται

εκρηκτικές ουσίες στο σπίτι και στο χώρο στάθμευσης . Για την αποθήκευση πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες.

2. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Αυτές περιλαμβάνουν όλους τους διαδρόμους, ανελκυστήρες, κλιμακοστάσια, χώροι υποδοχής, αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ και το δωμάτιο πλυντηρίων. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε Οι επισκέπτες του αυτό το γεγονός.

4. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τους ανελκυστήρες Σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 

 

Με εκτίμηση,

Διαχειριστική Επιτροπή

Μετιτερανια Κωρτ

28ης Οκτώβριου 367 , Λεμεσός 3107

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Έχω λάβει, διαβάσει και συμφωνώ να τηρώ τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανόνων και κανονισμών χώρου στάθμευσης του Μετιτερανια Κωρτ στη 28ης Οκτώβριου 367 Λεμεσός 3107.

Δήλωση της ιδιοκτησίας κατοικιών ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί χώρου στάθμευσης .

 

Ιδιοκτήτης

 

Υπογραφή _______________________________Όνομα ________________________________

 

Ημερομηνία _____________

 

___________________________________________________________________________

Διεύθυνση ιδιοκτήτη ___________________________________________________________________________

Πόλη / Επαρχία / Τ.Τ ___________________________________________________________________________

 

Τηλέφωνο (ημέρα) _________________________ (βράδυ) ___________________________

 

Email: _________________________________________________________________________

Έντυπο Παραχώρηση αδείας χρήσης χώρου στάθμευσης

Η αδεία χρήσης χώρου στάθμευσης παραχωρείται προσωρινά και μονό με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση μίσθωσης . Ο ιδιόκτητης μπορεί να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης όταν αυτός το επιθυμεί .

Εγράφη οχημάτων για

 

Μονάδα #: __________ Ιδιοκτήτης / Μισθωτής : Ημερομηνία _____________

 

 

Όχημα Μάρκα: _______________ Μοντέλο: ____________________ Χρώμα: _________

Αριθμός εγράφης #: ______________ κράτος: ________________

Οδηγός : _________________________________ Email: ___________________________________

Υπογραφή _______________________________ Όνομα _________________________________

 

Όχημα Μάρκα: _______________ Μοντέλο: ____________________ Χρώμα: _________

Αριθμός εγράφης #: ______________ κράτος: ________________

Οδηγός : ________________________________ Email: ____________________________________

 

Υπογραφή _______________________________ Όνομα _________________________________

 

 

Το πάρων έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί ,υπογράφει και επιστραφεί στη Διαχειριστική επιτροπή

 

Πληροφορίες τηλ 99621739

Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος

Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)  Νόμος

View page »

Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του 6(I) του 1993. (Άρθρο 4) Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ) Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών   ΜΕΡΟΣ I – ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1.-(1) Στους Κανονισμούς αυτούς- “Νόμος” σημαίνει το Μέρος IIΑ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά και περιλαμβάνει τους …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>